Författare 2018-03-14T17:34:24+00:00

Författare

Författare Helena Ström

Helena

Helena Ström skriver romaner som handlar om människor på arbetsplatser. Hon beskriver hur de där modellerna och teorierna, som lärs ut i otaliga ledarskapskurser och managementböcker, känns och upplevs av både medarbetare och chefer i verkligheten. Framför allt hur det känns när de inte används. Genom sina böcker väcker hon medvetenhet om varför det är så viktigt att omsätta teorierna till arbetsplatser så att de kommer till glädje för att utveckla verksamheter och medarbetare.

Helena hämtar sina historier från arbetslivet som hon mött både som medarbetare, chef och konsult. Idag arbetar hon utöver sitt författarskap, som organisations- och ledarskapskonsult. Hon erbjuder bland annat coachande chefshandledning genom webbaserade program.

På C Publishing har Helena gett ut ”Nu lägger vi känslorna åt sidan – En arbetsplatsroman”.