Jag fick precis omslaget till novellantologin ”Över en vinterfika”, där min novell (ännu inget namn) är med! Vad sägs, snyggt eller hur?!